Forum Search

Search Result: mga seremonya ng binyag ng katoliko

Topics Last Post Replies

Results

LOCKED: Bakit karamihan ng mga non-Catholics sects galit sa mga Katoliko?
by orange423
in Archived Topics
September 15, 2009 06:05AM by orange423
go to last post
249 replies
Ang hindi Iglesia ni Cristo kampon daw ni Satanas?
by captpower
in Questions searching for Answers
November 4, 2014 07:46PM by CatPurr
go to last post
4685 replies
Back to top ▲
Need help?